Connexprincipen

För bättre fasthållning med schweiziska Connex

Bättre fasthållning genom förskjuten vågtandad slits.

Schweiziska Connex uppfann den vågtandade slitsen och har genom decennier utvecklat konstruktionen och produktionen. Det ser enkelt ut, men är in i detalj utformad för att ge bästa funktion.

De vågtandade tänderna i ett Connex spännstift är något förskjutna. Detta gör att när man pressar i spännstiftet i hålet får en sida av tänderna kontakt med varandra. Kombinationen av den axiella och radiella kraften som uppstår med hjälp av detta gör att spännstiftet skapar ett högre tryck mot väggarna i hålet.

Detta tillsammans med att man tack vare den vågtandade slitsen kan göra spännstiftet helt runt jämfört med ett rakslitsat spännstift, som alltid är något päronformat, gör att Connex spännstift får en betydligt högre anläggningsyta med ett högre tryck. Resultatet av det är att spännstiftet sitter upp till 80 % bättre än en traditionell rörpinne.

Varje del som utsätts för stress/belastning har dessutom en så kallad kritisk punkt eller del där den vid för stora påfrestningar tillslut spricker. Den kritiska punkten på ett spännstift är mitt emot slitsen. Men tack vare Connexprincipens fördelar så blir denna kritiska punkt fördelad på en större yta vilket gör att spännstiftet tål högre krafter innan det når den kritiska punkten.

 

Sammanfattat:

  • Den runda och helt omslutande formen ger en bättre fasthållning.
  • Den vågtandade slitsen ger en axiell spänning som leder till 80 % bättre fasthållning jämfört med andra låsstift
  • Connex spännstift är lättmonterade oavsett slitsens placering
  • Automatisk matning och montering är möjlig. Den slutna formen förhindrar att stiften fastnar i varandra.

Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.