Oljeskimmer

Oljeavskiljare modell oljeskimmer från Lestoprex är enkla att montera, har låg driftskostnad och kräver minimalt underhåll.

Oljeavskiljaren är av typen bandskimmer, slangskimmer och skivskimmer och separerar olja från vatten utan varken pumpar eller microfilter. Det enkla sättet att avskilja olja från skärvätska, tvättvätska och andra processvatten.

Genom att använda ett självrengörande oljeabsorberande specialband kan oljeläckage separeras från ytan och strykas av.

Med ett specialband separeras flytande olja från kylvätska eller sköljmedel. Därmed undviks bakteriebildningar och störande lukt minskas.

Oljeskimmern monteras ovanför vätskebehållaren. Den tar liten plats. Varken filter eller eller micromembran behövs, vilket medför enkel hantering och låga driftskostnader.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält