Maskinsäkerhetsfönster och Siktskivor

Maskinsäkerhetsfönster och siktskivor gör det möjligt för operatören av en maskin att säkert se vad som händer inuti maskinen.