Siktskiva

En siktskiva / siktruta ger operatören möjlighet att direkt kunna övervaka produktionsprocessen inuti maskinen. När maskinverktyg är i drift begränsas sikten in i maskinen på grund av flygande spån och påsprutat kylsmörjmedel. Ett roterande fönster är lösningen: det roterar med så höga hastigheter att vätskor och smuts hålls borta från glaset. Resultatet är att operatören får en tydlig bild av tillverkningsprocessen.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält