RotoClamp

RotoClamp är idealisk för roterande positionslåsning av axlar, bord och rotationshuvuden på maskiner.

 

Två versioner – invändig och utvändig – tillåter låsning i olika riktningar av klämsystemet.
DiskClamp är ett säkerhetslåssystem för nödbromsning.

Fördelar:

– Pneumatisk klämning med hög kraft.
– Säkerhetslåsning på RotoClamp är standard – om lufttrycket sjunker låser systemet.
– Överträffar värden för hydraulisk låsning och klämning.
– Lägre kostnader i jämförelse med hydrauliska system.
– Enkel installation och kompakt design. Passar alla axelstorlekar.