1 februari 2024

Vi är ISO-certifierade

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, inklusive processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden.

Kvalitet

För att leva upp till våra kunder och leverantörers förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

 

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar regelbundet med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

 

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete>>

Fler nyheter

21 mars 2024 Tack för besöket på mässan!
Ett stort tack till alla som besökte vår monter på Underhållsmässan!
5 mars 2024 Möt oss på Underhållsmässan
Äntligen mässa igen! Träffa oss i monter C02:09 på mötesplatsen för framtidens hållbara underhåll.
15 februari 2024 Ladda ned våra CAD-filer
Vårt samarbete med Solid Components innebär att vi kan erbjuder 3D-filer till flera komponenter...
1 februari 2024 Vi är ISO-certifierade
Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, inklusive processer och arbetssätt är godkända enl..